Covid-19, wat doe je als werkgever wanneer telewerk niet mogelijk is?

 Hoever mag je als werkgever gaan om te weten te komen of je werknemers besmet zijn met covid-19? Wat mag je doen en wat mag je net niet doen? Lees hieronder enkele tips wat je kan doen bij:

  • Wat bij koortsmeting?
  • Mag je een medewerker naar huis sturen?
  • Mag je de toegang tot je bedrijfsgebouw weigeren?
  • Je medewerkers gaan op reis. Wat kan je doen?

KOORTSMETING

Systematische temperatuurmetingen mag je als werkgever in principe niet doen, zelfs niet als je de dit laat uitvoeren door een externe verpleger of verpleegster. Alleen als er een bijzondere procedure is opgenomen in je arbeidsreglement, in specifieke gevallen en na sociaal overleg, is dit toegelaten. Dit wordt trouwens gezien als een medische handeling waardoor alleen een arts gemachtigd is om de meting te beoordelen. De FOD-arbeid stelt ook dat koortsmetingen via frontale scanning weinig betrouwbaar zijn.

Vanuit privacy-standpunt is het in een bestand bijhouden van resultaten van koortsmetingen niet toegestaan.

MAG JE EEN MEDEWERKER NAAR HUIS STUREN?

Wat met een medewerker die duidelijke ziektesymptomen vertoont? Met het oog op de veiligheid van je personeel, van klanten, leveranciers en bezoekers in het algemeen mag je die persoon verplichten naar huis te gaan om uit te zieken. Je mag hem of haar ook vragen om zich op Covid-19 te laten testen, maar de betrokkene is niet verplicht om dit te doen.

Alle werknemers laten testen op Covid-19 wordt afgeraden door de FOD-arbeid. Dit heeft geen zin bij werknemers die geen klachten vertonen of bij mensen die beroepshalve niet in contact zijn geweest met (vermoedelijk) besmette gevallen.

MAG JE TOEGANG WEIGEREN?

Op basis van vermoedens mag je een werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren.

Zolang er geen attest is van een behandelend arts of de arbeidsgeneesheer waarin de werknemer arbeidsongeschikt is, kan je als werkgever in principe de toegang tot de werkvloer niet weigeren. Je mag als werkgever ook niet eisen van je medewerkers dat ze zich arbeidsgeschikt laten verklaren door een attest geleverd door een (huis)arts.

MEDEWERKERS GAAN OP REIS. WAT KAN JE DOEN?

Reisbestemmingen laten meedelen door je medewerkers kan alleen op vrijwillige basis. Je kan je medewerkers ook geen verbod opleggen om naar risicogebieden te reizen.

Het bijhouden of verwerken van spontane mededelingen van medewerkers die naar risicogebieden reizen mag je vanuit de GDPR niet doen.

MEDEWERKERS KOMEN TERUG UIT HET BUITENLAND

Werknemers die terugkeren uit een roodgekleurde regio zijn verplicht om in quarantaine te gaan. De lijst van de desbetreffende gebieden vind je terug op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Als de medewerker ten gevolge van het feit dat telewerk niet mogelijk is, zijn arbeidsovereenkomst hierdoor niet kan uitvoeren, wordt dit niet als een overmacht situatie beschouwd.

De arbeidsovereenkomst wordt dan ook geschorst voor de duur van de quarantaineperiode als er geen andere oplossing voorhanden is (bijvoorbeeld via het opnemen van vakantiedagen of inhaalrust).

De werknemer heeft hierdoor geen recht op loon. Biedt de werknemer zich tijdens de quarantaineperiode toch aan op het werk, dan mag je hem de toegang weigeren.

Bron: De standaard 19/09/2020

Rolf Vermeulen - Ubora

Rolf Vermeulen
Privacy-expert
+32 475 96 01 18

Karel Mol
Privacy-expert
+32 476 30 91 47

Bart Ocket
Privacy-expert
+32 491 08 37 84