Sinds 25 mei van vorig jaar, datum waarop de Europese databeschermingsregels van kracht gingen, ziet de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) als Belgische overheidsinstelling toe op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

11 maanden na haar oprichting wordt het menens. Het directiecomité is recent benoemd en voorzitter David Stevens heeft de ambitie om een moderne toezichthouder te zijn, die duidelijk communiceert aan de bedrijven wat er van hen verwacht wordt en ook gepaste actie zal ondernemen om die regels af te dwingen.

Sancties zijn er bij ons nog niet opgelegd, maar de eerste inspecties zijn ondertussen aan de gang. Onze buurlanden zijn hier een stuk actiever en in Nederland, Frankrijk en het VK werden al effectieve boetes opgelegd. Het aantal datalekken en burgerklachten ligt in de ons omringende landen voorlopig ook een stuk hoger.

Werkgeversorganisaties raden hun leden aan om actief verder te gaan met de implementatie van de GDPR-regels en zeker niet de kat uit de boom te blijven kijken.

Rolf Vermeulen - Ubora

Rolf Vermeulen
Privacy-expert
+32 475 96 01 18