GDPR deeltrajecten

Wanneer je reeds over een degelijk GDPR dossier beschikt maar omwille van diverse redenen een nieuwe of externe partner, of slechts deeladvies nodig hebt, kan Ubora jou ontzorgen.

Of je bent slachtoffer van een cyberincident of datalek terwijl kennis en tijd (72h !) voor evaluatie (melden GBA en betrokkenen) ontbreken? Ook hier kan Ubora je tijdelijk bijstaan, in volle samenwerking met je bestaande IT partner of team welke zich specifiek op het IT gedeelte focust.

Zelfs al werd je GDPR dossier niet door ons verzorgd of heb je helemaal géén GDPR dossier, dan nog kan je rekenen op Ubora als ervaren partner en staan wij met gepaste snelheid en aandacht ter beschikking. First things first; we maken een evaluatie en bieden je een plan van aanpak.

Onze GDPR-experten

 • Rolf Vermeulen
 • Bart Ocket
 • Koenraad Flamant
 • Patricia Vandenberghe
 • Karel Mol

Ubora is ook jouw gespecialiseerde partner voor GDPR deeltrajecten

 • DPIA (risicoanalyse van verwerkingen met hoog risico voor betrokkenen)

 • DTIA (risicoanalyse datatransfer)
 • Incident Response Team (evaluatie GDPR gerelateerde impact bij hacking, datalek, …)
 • Actualisering en aanvulling bestaande verwerkingsregister
 • Aanpassing Cookie verklaring

 • Bijwerken verwerkersovereenkomst (zowel als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke)
 • Awareness bijbrengen (nieuwe medewerkers of verwerkingen)
 • Migratie van je GDPR-documenten en procedures naar onze veilige cloudoplossing

 • In onze FAQ kan je ook steeds terecht

 • Gebruik van tools met artificiële intelligentie
 • Invoering van gezichtsherkenning en vingerafdruk
 • Toepassing van de klokkenluidersprocedure