Wat zijn persoonsgegevens volgens de GDPR? En worden al de persoonsgegevens over dezelfde kam geschoren? Dit lijken banale vragen maar het antwoord is essentieel om de GDPR wetgeving correct toe te passen.

De wetgever heeft gesteld dat persoonsgegevens de gegevens zijn waarmee je een burger rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren.

Rechtstreekse identificatie is duidelijk: je hebt geen omweg nodig om te weten te komen wie de persoon is. Voorbeelden zijn voornaam, naam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, bankrekeningnummer, lidkaarten, personeelsnummer, facebookprofiel,….

Met onrechtstreekse gegevens heb je een meerdere stappen nodig om iemand te identificeren. Een voorbeeld kan hier duidelijkheid scheppen. Nemen we de naam van jouw hond. Wanneer jouw hond geregistreerd is bij de Sint-Hubertus vereniging, kan iemand via deze weg jou identificeren. Kan jouw partner of kinderen niet gelinkt worden met de naam van de hond (bijvoorbeeld omdat de Sint-Hubertus vereniging hun namen niet heeft) dan is de naam van de hond voor hen geen persoonsgegeven.

Naast de “gewone” persoonsgegevens heeft de wetgever een tweede categorie opgesteld. We spreken over “gevoelige data” die duidelijk omschreven zijn zoals  ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, , religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische en bio-metrische gegevens, gezondheidsgegevens of data met betrekking tot iemands seksueel gedrag of geaardheid.

Je mag deze gevoelige gegevens enkel verwerken mits de “uitdrukkelijke toestemming” van de persoon in kwestie. Mocht je deze data verwerken dan dien je nog veel meer aandacht te geven aan de veiligheid van je verwerking. De technische en operationele maatregelen zullen vele malen hoger zijn dan bij de verwerking van bijvoorbeeld een naam of een adres.

Het is dus van absoluut belang dat je in kaart brengt welke gegevens je verwerkt. Deze analyse zal de richting bepalen van jouw GDPR traject.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de GDPR?  Mogelijks heb je nu al een antwoord op deze veel gestelde  vraag gekregen.  Maar mocht je nog bijkomende  informatie nodig hebben dan staan we graag tot jouw dienst.