Het gebruik van cookies is alomtegenwoordig en is momenteel een veel gebruikte techniek om de trafiek van je bezoekers op de website te volgen en om gerichte marketing te sturen. Alhoewel meer en meer websites correct met cookies omgaan is er nog altijd veel onduidelijkheid wat een goede aanpak kan zijn. In dit artikel maken we je wegwijs hoe je correct met cookies kan omgaan.

Eerst: wat zijn cookies?

Wanneer je een website bezoekt worden er minuscule bestandjes op je computer geplaatst. Dit gebeurt evenzeer wanneer je via jouw tablet of smartphone op het internet surft. Het is moeilijk eraan aan te ontsnappen. Awel, die kleine bestandjes zijn de beruchte “cookies”. Daarbij worden ze ook nog eens aan jouw computer-adres (IP-adres) gekoppeld. Het perfecte digitale spoor! Wil je meer informatie lees dan ons artikel “Wat zijn cookies?

Hoe moet je met cookies op je website omgaan?

Door het plaatsen van cookies ben je bezig met het volgen van je website-bezoekers. Als je het hebt over volgen (of monitoren) van personen betekent dit automatisch “toestemming vragen”.

Je kan dus enkel cookies plaatsen mits je hiervoor de toestemming hebt van de bezoekers van je website. Dit geldt niet voor de functionele cookies die ervoor zorgen dat je surfers een vlot werkende website krijgen. En dat laatste is toch het olympisch minimum!

Daarnaast heb je een communicatieplicht naar je bezoekers.

Toestemming vragen, hoe doe je dit op een correcte manier?

De GDPR heeft bepaald dat de toestemming pas geldig is wanneer de betrokkene een actieve handeling moet uitvoeren om zijn akkoord te geven. Concreet betekent dit:

 • De toestemming voor het plaatsen van cookies kan niet stilzwijgend gebeuren. Er is geen toestemming als deze niet expliciet wordt gegeven.
 • De veel gebruikte zin “door onze website te bezoeken, gaat u akkoord…” is geen geldige toestemming. Meer zelfs, verder laten surfen zonder actieve keuze kan zelfs geïnterpreteerd worden als een weigering.
 • De eerste keer dat jouw bezoeker op je website komt, dien je de noodzakelijke toestemming te vragen.
 • De toestemming kan niet gepaard gaan met de toestemming dat je vraagt voor andere doeleinden bijvoorbeeld intekening voor een nieuwsbrief, …
 • Toestemming is vereist per categorie en per doeleinde of althans de bezoeker moet de keuze hebben om zijn of haar toestemming op die manier te geven. Een globale “accepteer alles” knop kan, zolang je het op dit scherm ook mogelijk maakt om de bezoekers hun voorkeuren te laten
 • Hoelang blijft de toestemming geldig? Een vastgelegde termijn is er niet. Hou er wel rekening mee dat een regelmatige hernieuwing een ‘must’ is.
 • De toestemming moet op elk moment, gratis kunnen worden ingetrokken. De bezoeker moet dit net zo gemakkelijk kunnen doen als de manier waarop hij de toestemming heeft gegeven.

Jouw bezoekers informeren is ook een verplichting

Nog even herhalen dat de cookies persoonsgegevens zijn. De GDPR is dus van toepassing. Binnen deze regelgeving heeft de verwerkersverantwoordelijke, de eigenaar van de website, een informatieplicht naar zijn bezoekers, hij moet hen vertellen wat hij doet, en waar de toestemming voor gevraagd wordt. De publicatie van een cookie-verklaring is dus een must. Niet weggestopt maar op een duidelijke plaats bijvoorbeeld in je cookiebanner waarmee je de toestemming vraagt.

Gebruik geen juridische, marketing- of technische vaktaal. Schrijf in een eenvoudig en begrijpelijke taal. Een tip: laat je cookieverklaring eens lezen door een medewerker zonder specifieke achtergrond in de materie.

Publiceer de cookie verklaring in elke taal waarin je de website publiceert. Een vertaling kan zich dus opdringen.

De minimale informatie die je moet bezorgen:

 • De coördinaten van de website-eigenaar
 • Het doel van cookies
 • Hoe je cookies accepteert of weigert
 • De gevolgen van hun weigering of aanvaarding
 • De rechten van de bezoekers en zeker het recht om de toestemming op elk moment in te trekken.

Bij Ubora zijn we het voorbije jaar onder andere zeer actief geweest met de cookie- regelgeving. We geven advies en helpen onze klanten om correct met de cookies om te gaan. Zij zijn én blijven immers altijd verantwoordelijk. In vele gevallen adviseren we marketingbedrijven hoe ze correct moeten omgaan met cookies op de website van hun klanten.

Meer informatie over de verschillende type cookies lees je in ons artikel “Wat zijn cookies?

Of contacteer ons op https://www.ubora.be/contact/ of telefonisch +32 475 96 01 18

Rolf Vermeulen - Ubora

Rolf Vermeulen
Privacy-expert
+32 475 96 01 18

Bart Ocket
Privacy-expert
+32 491 08 37 84

Karel Mol
Privacy-expert
+32 476 30 91 47